Parkeerservice Noordwijk, digitaal parkeerloket (2024)

BezoekersApp


Voor wie is de BezoekersApp bedoeld?
Je kunt de BezoekersApp gebruiken als je één van de volgende vergunningen hebt:

  • Bezoekersvergunning: je bent inwoner van Noordwijk aan Zee en woont op een adres in een betaald parkeren gebied. Je mag de BezoekersApp gebruiken om je bezoek (visite) aan te melden. Je kunt meerdere auto’s tegelijk laten parkeren. Het aantal is onbeperkt zolang je genoeg parkeersaldo in je BezoekersApp hebt.
  • Inwonersparkeervergunning: je bent inwoner van één van de kernen van de gemeente Noordwijk en woont niet op een adres in een betaald parkeren gebied. Je hebt een eigen auto of een auto waarvan het leasecontract op jouw naam staat. Je mag de BezoekersApp gebruiken om jouw eigen auto’s aan te melden in een betaald parkeren gebied. Dit mag met 1 auto per keer.
  • Gehandicaptenparkeervergunning: je hebt een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart (GPK) en een gehandicaptenparkeervergunning. Je mag de BezoekersApp gebruiken om de auto waarmee je parkeert aan te melden op een ‘gewone’ parkeerplaats in een betaald parkeren gebied.

Waar kan ik de handleiding van de BezoekersApp vinden?
De handleiding van de BezoekersApp vind je opp1.nl (pdf). Er is ook een korte instructievideo.

Hoe kan ik de BezoekersApp op mijn laptop of telefoon zetten?
Je kunt de BezoekersApp downloaden via deGoogle Playstoreof deIOS Appstore.
Als je hulp nodig hebt, kun je langskomen bij het Parkeerservicebureau Noordwijk, Prins Bernhardstraat 72 in Noordwijk.

Ik heb een vraag over de BezoekersApp, met wie kan ik contact opnemen?
Daarvoor kun je contact opnemen metParkeerservice Noordwijk.

Hoe log ik in op de BezoekersApp?
Je logt in met het e-mailadres waarop jouw vergunning actief is en met jouw wachtwoord.

Hoe kan ik een parkeeractie aanmelden?
Je kunt je bezoek aan- en afmelden via:

  • De BezoekersApp op jouw smartphone of tablet.
  • De websitebezoek.parkeer.nlop jouw computer of tablet.
  • De telefoon: je belt+31 88 12 61 442en beantwoordt de vragen die worden gesteld. Houd bij het aanmelden jouw persoonlijke code, het kenteken dat je wilt aanmelden en de zonecode waar het voertuig geparkeerd staat bij de hand.

Waar vind ik mijn persoonlijke code?
Nadat je bent ingelogd in de BezoekersApp, vindt je jouw 6-cijferige persoonlijke code bij de optie ‘Account’. De code heet in de BezoekersApp ‘Geheime code’ en staat onder ‘Instellingen’.

Wat moet ik doen als ik mijn persoonlijke code kwijt ben?
Jouw persoonlijke code vind je terug in jouw account in de BezoekersApp.

Maak je gebruik maakt van de niet-digitale bezoekersparkeervergunning en je bent jouw persoonlijke code kwijtgeraakt? Neem dan contact op met het Parkeerservice Noordwijk (P1) via+31 71 36 20 102.

Wat kost het gebruik van de BezoekersApp?
Voor het gebruik van de BezoekersApp worden geen extra kosten in rekening gebracht. Je betaalt alleen voor jouw bezoekersparkeervergunning of inwonersparkeervergunning.

Zijn mijn gespaarde uren verloren gegaan door de overstap naar parkeersaldo?
Nee, je gespaarde uren zijn niet verloren gegaan. Tot 1 april 2024 was het namelijk niet mogelijk om uren te sparen met het oude systeem. We verduidelijken dit graag. Voorheen (dat wel zeggen tot 1 april 2024) werden er automatisch uren toegevoegd aan je saldo voor elke betaalde vergunning. De 30.000 minuten die voorheen zichtbaar waren in de app en automatisch aangevuld werden, waren slechts een manier om de app goed te laten functioneren. Dit saldo had dus verder geen waarde, want je betaalt - net als voor het nieuwe systeem - 20 euro voor een vergunning per jaar. Het gebruik van meer of minder uren had dus geen invloed op je saldo en ook niet op de kosten van een vergunning.

Dit systeem is nu gewijzigd. Je krijgt nu een parkeersaldo. Je kunt nu onbeperkt parkeren totdat je saldo op is, zonder dat er een maximum van 3 uur per keer geldt. Je hoeft de auto na 3 uur dus niet meer te verplaatsen of bij te betalen bij de automaat/parkeerapp. Daar was veel behoefte aan onder de inwoners van gemeente Noordwijk.

In totaal krijg je 550 uur per jaar, wat gelijk staat aan 33.000 minuten. Omdat dit nieuwe systeem per 1 april 2024 ingaat, krijg je echter geen parkeersaldo voor 12 maanden, maar voor 9 maanden. Dit komt neer op 412,50 uur oftewel 24.750 minuten voor 2024. Vanaf 2025 ontvang je uiteraard wel weer 550 uur als je daarvoor in aanmerking komt.

Ik ben vergeten af te melden, ben ik dan de uren kwijt?
Ja. Het is belangrijk om iedere parkeeractie af te melden zodra het voertuig niet meer in de aangemelde zone geparkeerd staat. Anders loopt de parkeeractie door en raak je jouw uren kwijt. Om te voorkomen dat je je vergeet af te melden, kun je bij het aanmelden alvast een eindtijd instellen. Op de dag dat de parkeeractie aangemeld is, wordt deze automatisch afgemeld op het tijdstip dat het betaald parkeren op die dag eindigt.

Let op: als je langer wilt parkeren, start dan een nieuwe parkeeractie. Dit kun je direct bij de eerste registratie doen. Bijvoorbeeld: je wilt van 27 maart tot en met 30 maart parkeren, dan is het noodzakelijk je voor alle dagen (27, 28, 29 en 30 maart = 4 acties) een parkeeractie registreert in de app.

Waarom moet ik ook de zone opgeven bij aanmelden?
De parkeertijden zijn per zone verschillend. In sommige zones is het parkeren ’s avonds na 21.00 uur of na 23.00 uur gratis. In andere zones geldt 24/7 betaald parkeren. Wanneer je de parkeeractie aanmeldt in een andere zone dan waar het voertuig staat geparkeerd, heb je kans op een parkeerbon (naheffing).

Ik wil langer parkeren dan 1 dag, kan dat?
Als je langer wilt parkeren, start dan voor elke dag een nieuwe parkeeractie. Dit kun je direct bij de eerste registratie doen. Bijvoorbeeld: je wilt van 27 maart tot en met 30 maart parkeren, dan is het noodzakelijk dat je voor alle dagen (27, 28, 29 en 30 maart = 4 acties) een parkeeractie registreert in de app.

Hoe zit het met privacy van kenteken(s)?
Wij behandelen alle informatie die je verstrekt vertrouwelijk en binnen de geldende wetgeving. Wij gebruiken de verstrekte kentekens alleen om digitaal te kunnen controleren of er sprake is van een geldige parkeeractie.

De BezoekersApp doet het niet. Wat moet ik nu doen?
Als de storing aan jouw eigen apparatuur (computer, smartphone, tablet) of je eigen internetverbinding (geen internet, slechte wifi) ligt, kun je overschakelen op telefonisch aan- en afmelden via+31 88 12 61 442.
Houd bij het aanmelden jouw persoonlijke code, het kenteken dat je wilt aanmelden en de zonecode waar het voertuig geparkeerd staat bij de hand.

De parkeerder van het voertuig is verantwoordelijk voor het betalen van parkeergeld. Als het aanmelden niet lukt, kun je bij de parkeerautomaat het betreffende kenteken aanmelden.

Het kan gebeuren dat je een kenteken niet kunt aan- of afmelden door een algemene storing in het systeem. Betaal dan bij een parkeerautomaat of via mobiel parkeren.
Heb je door een landelijk erkende storing bij telefonie, internet of NPR jouw kenteken niet kunnen afmelden? Dan kun je compensatie krijgen voor de uren die je niet hebt kunnen afmelden. Bel dan naar Parkeerservice Noordwijk op het moment dat je niet kunt afmelden via +31 (0)71-3620102.

Ik heb geen computer of smartphone om een parkeeractie aan- of af te melden. Wat moet ik doen?
Met de computer of smartphone is de digitale bezoekersparkeervergunning het gemakkelijkst te gebruiken. Als je geen computer, tablet of smartphone met internet hebt, kunt je jouw parkeeractie telefonisch aan- en afmelden.

Wil je gebruik maken van deze niet-digitale bezoekersparkeervergunning, neem dan contact op met het parkeerservicebureau in Noordwijk via+31 71 36 20 102.

Kan ik de BezoekersApp op meerdere telefoons of tablets gebruiken?
Ja, je kan de BezoekersApp op meerdere telefoons en tablets installeren en gebruiken.

Parkeersaldo

Hoe weet ik wat mijn parkeersaldo is?
In de BezoekersApp kun je jouw parkeersaldo raadplegen. Na het inloggen kies je voor ‘Account’. Je ziet meteen ‘Uw huidige parkeersaldo’, waaronder jouw parkeersaldo in minuten staat.
Als je jouw bezoek aanmeldt via de telefoon+31 88 12 61 442krijg je jouw parkeersaldo ook te horen.
Gebruik je niet de app? Je kunt je parkeersaldo ook telefonisch opvragen bij Parkeerservice Noordwijk (alleen tijdens openingstijden) via+31 71 36 20 102.

Ik gebruik de app niet veel, kan ik ook kiezen voor een lager parkeersaldo?
Nee, dat kan niet. Het tarief van de vergunning en het aantal uren dat aan een vergunning gekoppeld is, staat vast. Je hoeft niet alle uren op te maken.

Als ik uren tekort kom op mijn bezoekersparkeervergunning of inwonersparkeervergunning, kan ik dan uren bijkopen?
Nee, dit is niet mogelijk.

Waarom is er gekozen voor maximaal 550 uur per jaar?
De gemeenteraad heeft hiervoor gekozen omdat 550 uur een redelijke hoeveelheid uren is, die past binnen wat landelijk gebruikelijk is. De bezoekersparkeervergunning is bedoeld voor kort en incidenteel parkeren in het betaald parkeren gebied; niet om ongelimiteerd en structureel lang te parkeren.

550 uur is gelijk aan 33.000 minuten. Waarom heb ik 24.750 minuten in mijn BezoekersApp?
Omdat het parkeren met saldo ingaat op 1 april 2024, krijg je 9/12 van de 550 uren. Dat staat gelijk aan 412,5 uur, oftewel 24.750 minuten. Dit aantal is een bestuurlijk besluit van de gemeente Noordwijk.

Ik hoef maar 10 minuten te parkeren, ben ik dan een uur van mijn parkeersaldo kwijt?
Nee, de uren op jouw parkeersaldo worden per minuut verrekend.

Als ik nog maar 1 uur over heb en ik parkeer op dezelfde dag langer dan 1 uur, krijg ik dan een parkeerbon (naheffing)?
Ja, dat zou kunnen. Als jouw parkeersaldo op is, dan moet je voor de resterende tijd het normale parkeertarief betalen bij een parkeerautomaat of via mobiel parkeren. Als voor een kenteken geen parkeergeld is betaald op het moment dat de scanauto het kenteken scant, kan een parkeerbon (naheffing) worden opgelegd.

Ik wil langer parkeren dan 1 dag, kan dat?
Als je langer wilt parkeren, start dan voor elke dag een nieuwe parkeeractie. Dit kun je direct bij de eerste registratie doen. Bijvoorbeeld: je wilt van 27 maart tot en met 30 maart parkeren, dan is het noodzakelijk dat je voor alle dagen (27, 28, 29 en 30 maart = 4 acties) een parkeeractie registreert in de app.

Hoe lang is mijn parkeersaldo geldig?
De toegekende uren blijven in het kalenderjaar geldig. Uren die aan het eind van het kalenderjaar over zijn, komen te vervallen.

Ik ben vergeten af te melden, ben ik dan de uren kwijt?Ja. Het is belangrijk om iedere parkeeractie af te melden zodra het voertuig niet meer in de aangemelde zone geparkeerd staat. Anders loopt de parkeeractie door en raak je jouw uren kwijt. Om te voorkomen dat je je vergeet af te melden, kun je bij het aanmelden alvast een eindtijd instellen. Op de dag dat de parkeeractie aangemeld is, wordt deze automatisch afgemeld op het tijdstip dat het betaald parkeren op die dag eindigt.

​Let op: als je langer wilt parkeren, start dan een nieuwe parkeeractie. Dit kun je direct bij de eerste registratie doen. Bijvoorbeeld: je wilt van 27 maart tot en met 30 maart parkeren, dan is het noodzakelijk je voor alle dagen (27, 28, 29 en 30 maart = 4 acties) een parkeeractie registreert in de app.

Inwonersparkeervergunning

Wie kan een inwonersparkeervergunning in de gemeente Noordwijk aanvragen?
Je kunt een inwonersparkeervergunning aanvragen wanneer je in de gemeente Noordwijk woont en staat ingeschreven op een adres buiten het betaald parkeren gebied van Noordwijk aan Zee.

Waar mag ik met de inwonersparkeervergunning parkeren?
Je kunt de vergunning gebruiken in Noordwijk aan Zee in de gebieden Paars en Turquoise. In Noordwijk Binnen is de vergunning geldig in het gebied Rood.

Bekijk hetoverzicht van de betaald parkeren gebieden (pdf) op p1.nl.

Zones die niet in het overzicht zijn opgenomen, zijn ook niet opgenomen in jouw BezoekersApp. Je mag met jouw inwonersparkeervergunning dusnietparkeren in het gebied Geel.

Waar mag ik met een inwonersparkeervergunning NIET parkeren?
De inwonersparkeervergunning isnietgeldig in Adelaert, Beyaert, Heemborghpromenade, Koningin Wilhelmina Boulevard, Langevelderslag, Lage Wurft, Noordzeestraat, Olieburg, Palaceplein en Schuitengat.

Ik ga verhuizen, kan ik mijn parkeersaldo van de inwonersparkeervergunning meenemen?
Je kunt jouw parkeersaldo op de inwonersparkeervergunning alleen meenemen als jouw nieuwe adres ook in de gemeente Noordwijk ligt, maar niet in een gebied waar betaald parkeren van kracht is in Noordwijk aan Zee. Als je buiten dat gebied gaat wonen, wordt jouw inwonersparkeervergunning beëindigd. Als je op het moment van beëindiging 275 of meer uren over hebt, kun je in de BezoekersApp restitutie aanvragen voor de overige uren.

Hoeveel kentekens mag ik tegelijkertijd aanmelden op mijn inwonersparkeervergunning?
Je mag maximaal 1 kenteken tegelijkertijd aanmelden op jouw inwonersparkeervergunning.

Hoe lang mag ik op een plek parkeren met de inwonersparkeervergunning?
Je mag net zo lang parkeren als je wilt, zo lang je maar voldoende parkeersaldo hebt.

Bezoekersparkeervergunning

Wie kan een bezoekersparkeervergunning aanvragen?
Je kunt een bezoekersparkeervergunning aanvragen wanneer je bent ingeschreven op een adres in het gebied waar betaald parkeren van kracht is in Noordwijk aan Zee. Je moet op dit adres ingeschreven te staan in deBasisregistratie Personenvan de gemeente Noordwijk.

Er wordt maximaal 1 bezoekersparkeervergunning per adres uitgegeven.

Hoe gebruik ik de BezoekersApp voor mijn bezoekersparkeervergunning?
Met de BezoekersApp kun je de bezoekersparkeervergunning digitaal gebruiken. Als er bezoek komt, meld je het kenteken aan en af in de BezoekersApp.

Om gebruik te kunnen maken van de BezoekersApp heb je een bezoekersparkeervergunning nodig. Heb je deze nog niet? Vraag deze dan aan inhet Digitaal Parkeerloket. Nadat de vergunning is uitgegeven, ontvang je een bevestiging per e-mail. Onderaan deze e-mail vind je een bijlage met meer informatie over het gebruik van de BezoekersApp.

Daarnaast ontvang je na de uitgifte een e-mail om een wachtwoord aan te maken voor de BezoekersApp.

Waar mag mijn bezoek met de bezoekersparkeervergunning parkeren?
In Noordwijk aan Zee kan jouw bezoek parkeren in de gebieden Paars en Turquoise.
Kijk op de plattegrond en straatnamenlijst voor de juiste zonenummers die horen bij deze gebieden.

Bekijk hetoverzicht van de betaald parkeren gebieden (pdf) op p1.nl.

Zones die niet in het overzicht zijn opgenomen, zijn ook niet opgenomen in jouw BezoekersApp. Zoals je kunt zien, mag jouw bezoek met jouw bezoekersparkeervergunning dusnietparkeren in de gebieden Geel en Rood.

Waar mag er NIET geparkeerd worden met een bezoekersparkeervergunning?
Heb je een bezoekersparkeervergunning? Deze isnietgeldig in Adelaert, Beyaert, Heemborghpromenade, Koningin Wilhelmina Boulevard, Langevelderslag, Lage Wurft, Noordzeestraat, Olieburg, Palaceplein, Schuitengat, Kloosterplein en Raadhuisstraat.

Ik ben vergeten af te melden, ben ik dan de uren kwijt?
Ja. Het is belangrijk om iedere parkeeractie af te melden zodra het voertuig niet meer in de aangemelde zone geparkeerd staat. Anders loopt de parkeeractie door en raak je jouw uren kwijt. Om te voorkomen dat je je vergeet af te melden, kun je bij het aanmelden alvast een eindtijd instellen. Op de dag dat de parkeeractie aangemeld is, wordt deze automatisch afgemeld op het tijdstip dat het betaald parkeren op die dag eindigt.

​Let op: als je langer wilt parkeren, start dan een nieuwe parkeeractie. Dit kun je direct bij de eerste registratie doen. Bijvoorbeeld: je wilt van 27 maart tot en met 30 maart parkeren, dan is het noodzakelijk je voor alle dagen (27, 28, 29 en 30 maart = 4 acties) een parkeeractie registreert in de app.

Ik ga verhuizen, kan ik mijn parkeersaldo van de bezoekersparkeervergunning meenemen?
Je kunt jouw parkeersaldo op de bezoekersparkeervergunning alleen meenemen als jouw nieuwe adres ook in een betaald parkeren gebied ligt. Als je buiten dat gebied gaat wonen, dan wordt je bezoekersparkeervergunning beëindigd. Als je op het moment van beëindiging 275 of meer uren over hebt, kun je in de BezoekersApp restitutie aanvragen voor de overige uren.

Als ik nog maar 1 uur over heb en mijn bezoek parkeert op dezelfde dag langer dan 1 uur bij mij, krijgt mijn bezoek dan een parkeerbon (naheffing)?
Ja, dat zou kunnen. Als de uren op zijn, moet je bezoek voor de resterende tijd het normale parkeertarief betalen bij een parkeerautomaat of via een mobiel parkeren.
Als voor een kenteken geen parkeergeld is betaald op het moment dat de scanauto het kenteken scant, loop je het risico op een parkeerbon.

Hoeveel kentekens kan ik tegelijkertijd aanmelden op mijn bezoekersparkeervergunning?
Je kunt een oneindig aantal bezoekers tegelijk laten parkeren door deze aan te melden op de BezoekersApp.Dit kan zolang je voldoende parkeersaldo hebt.

Hoe lang mag mijn bezoek op een plek parkeren met de bezoekersparkeervergunning?
Jouw bezoek mag zo lang parkeren als gewenst is, zolang je maar voldoende parkeersaldo hebt.

Wat als mijn bezoek blijft slapen?
Als je in een 24/7 gebied woont, moet jouw bezoek aangemeld blijven wanneer het voertuig ook in de nacht in dit gebied geparkeerd staat.

Mijn bezoek komt maar 10 minuten langs, ben ik dan een uur van mijn parkeersaldo kwijt?
Nee, de bezoekersuren worden per minuut verrekend.

Ik krijg een logé voor 2 weken, moet ik dan de bezoekersparkeervergunning gebruiken?
Dat mag wel, maar jouw bezoek kan de auto in zo’n geval beter parkeren in een niet-betaald parkeren gebied, parkeergarage of op een parkeerterrein. Op deze manier kun je besparen op het parkeersaldo van jouw bezoekersparkeervergunning en dit gebruiken voor de korter durende bezoeken.

Ik krijg dagelijks 2 uur zorg/mantelzorg, kan ik daarvoor de bezoekersparkeervergunning gebruiken?
Dat mag wel, maar zorgverleners die 1e lijnzorg verlenen en zijn aangesloten bij een organisatie, kunnen zelf een zorgvergunning aanvragen bij Parkeerservice Noordwijk (P1). In dat geval parkeert de zorgverlener met een eigen vergunning en niet op jouw bezoekersparkeervergunning.
Als je dat zelf wilt, kunnen mantelzorgers gebruik maken van de bezoekersparkeervergunning. Die uren gaan wel van jouw parkeersaldo af.

Mag ik gebruik maken van de bezoekersparkeervergunning van mijn buren?
Daar is de vergunning niet voor bedoeld. Maar het is aan de eigenaar van de bezoekersparkeervergunning hoe deze de bezoekersuren inzet.

Kan mijn bezoek zichzelf aan- en afmelden?
Je kunt bezoek dat regelmatig bij je langskomt een machtiging afgeven in de BezoekersApp. Je bezoek ontvangt dan een link per e-mail waarmee een kenteken aan- en afgemeld kan worden.

Ontheffing blauwe zone

Voor welke blauwe zones is er een ontheffing?
In de Zeestraat, Havenstraat, Pilarenlaan (parkeerterrein Vomar) en Nieuwe Zeeweg kan je met een ontheffing parkeren. Een ontheffing is geldig voor één van deze blauwe zones.

Wie komt er in aanmerking voor een ontheffing?
Omwonenden van de Zeestraat, Havenstraat, Pilarenlaan (parkeerterrein Vomar) en Nieuwe Zeeweg komen onder voorwaarden voor een ontheffing in aanmerking. In de beleidsregels is aangegeven waar je moet wonen om voor de ontheffing aan aanmerking te komen. En onder welke voorwaarden een ontheffing uitgegeven wordt.

Wat zijn de voorwaarden om voor een ontheffing in aanmerking te komen?
Je moet ingeschreven staan op een adres dat in de beleidsregels is aangegeven. Daarnaast moet je beschikken over een auto. Je kunt maximaal 2 ontheffingen per adres aanvragen (dan moet je 2 auto’s hebben). Als je adres beschikt over eigen parkeergelegenheid, dan wordt er geen 2e ontheffing gegeven.

Waar is de ontheffing geldig?
In de beleidsregels is per blauwe zone aangegeven in welke gedeelte van die blauwe zone jouw ontheffing geldig is.

Hoe lang is de ontheffing geldig?
De ontheffing is gewoonlijk enkele jaren geldig. De ontheffing is niet meer geldig als je voor de einddatum van de ontheffing verhuist of een andere auto hebt. Als je een andere auto hebt, moet je een nieuwe ontheffing aanvragen.

Kan ik mijn ontheffing verlengen?
Nee, als jouw ontheffing niet meer geldig is dan kun je een nieuwe ontheffing aanvragen? Je vraagt de ontheffing aan in het Digitaal Parkeerloket of aan de balie van Parkeerservice Noordwijk (P1).

Ik heb een andere auto, is mijn ontheffing dan nog geldig?
Heb je een andere auto? Dan moet je een nieuwe ontheffing aanvragen. Je vraagt de ontheffing aan in het Digitaal Parkeerloket of aan de balie van Parkeerservice Noordwijk (P1).

Waarom is de ontheffing voortaan digitaal?
Dit maakt het voor Parkeerservice Noordwijk (P1) gemakkelijker om te controleren. Het maakt het voor bewoners bovendien eenvoudiger om zelf hun ontheffingen aan te vragen en om wijzigingen door te voeren.

Ik heb tijdelijk een vervangende auto, wat moet ik doen?
Heb je tijdelijk een andere auto, bijvoorbeeld omdat jouw auto bij de garage staat? Dan kun je kosteloos het kenteken op de ontheffing wijzigen. Dit kan in het Digitaal Parkeerloket of aan de balie van Parkeerservice Noordwijk (P1). Let op: een tijdelijke kentekenwijziging is maar een paar dagen geldig en je kunt maar een paar keer jouw kenteken wijzigen.
Een alternatief is om met je parkeerschijf in de blauwe zone te parkeren. Je moet je dan wel aan de regels voor maximale parkeerduur houden.

Heb ik mijn papieren ontheffing nog nodig?
Nee die heb je niet meer nodig.

Heb ik nog een parkeerschijf nodig?
Je hebt een parkeerschijf alleen nodig als je in een gebied staat waar de ontheffing niet geldig is.

Aan wie kan ik vragen stellen over de ontheffing voor de blauwe zone?
Neem voor vragen contact op met Parkeerservice Noordwijk (P1)
Telefoon: +31 71 36 20 102
E-mail:parkeerservicenoordwijk@p1.nl

Gehandicaptenparkeervergunning (voor GKP-houders)

Wie kan een parkeervergunning voor GPK-houders aanvragen?
Je kunt een gehandicaptenparkeervergunning aanvragen wanneer je een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart (GPK) hebt.

Waar mag ik met de parkeervergunning voor GPK-houders parkeren?
Je kunt parkeeracties aanmelden op alle parkeerplaatsen in Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen waar betaald parkeren van kracht is.

Bekijk hetoverzicht van de betaald parkeren gebieden (pdf) op p1.nl.

Als ik uren tekortkom op mijn parkeervergunning voor GPK-houders, kan ik dan uren bijkopen?
Nee, het is niet mogelijk om uren bij te kopen.

Hoeveel kentekens mag ik tegelijkertijd aanmelden op mijn parkeervergunning voor GPK-houders?
Je kan maximaal 1 kenteken tegelijkertijd aanmelden.

Hoe lang mag ik op een plek parkeren met de parkeervergunning voor GPK-houders?
Je mag net zo lang parkeren als je wilt, zolang je maar voldoende parkeersaldo hebt.

Overige vragen en antwoorden

Waar is mijn vergunning NIET geldig?
Voor een goed gebruik van het parkeersaldo is het nuttig te weten waar je vergunningnietgeldig is.

Heb je een bezoekersparkeervergunning?
Deze isnietgeldig in: Adelaert, Beyaert, Heemborghpromenade, Koningin Wilhelmina Boulevard, Langevelderslag, Lage Wurft, Noordzeestraat, Olieburg, Palaceplein, Schuitengat, Kloosterplein en Raadhuisstraat.

Heb je een inwonersparkeervergunning?
Deze isnietgeldig in: Adelaert, Beyaert, Heemborghpromenade, Koningin Wilhelmina Boulevard, Langevelderslag, Lage Wurft, Noordzeestraat, Olieburg, Palaceplein en Schuitengat.

Heb je een gehandicaptenparkeervergunning?
Deze is geldig op elke ‘gewone’ parkeerplaats in een betaald parkeren gebied.

Heb je een bewonersvergunning?
Deze isnietgeldig: in Adelaert, Beyaert, Heemborghpromenade, Koningin Wilhelmina Boulevard, Langevelderslag, Lage Wurft, Noordzeestraat, Olieburg, Palaceplein en Schuitengat.

Moet ik voor parkeren betalen bij een laadpaal?
Bij een laadpaal betaal je altijd voor het laden. Als de laadpaal in het betaald parkeren gebied staat, dan moet je een parkeervergunning hebben of je moet parkeergeld betalen (bij de parkeerautomaat of via een parkeerapp).

Vergunning voor Verenigingen

Wat is het verschil met de oude parkeervergunning voor verenigingen?
Verenigingen kunnen nog steeds maximaal 4500 uur parkeren tegen een gereduceerd tarief. In de oude situatie rekende je een parkeeractie af, waarmee je maximaal 3 uur kon parkeren. Vanaf 1 mei 2024 is er geen maximale parkeerduur per parkeertransactie. Je rekent elke parkeertransactie per minuut af.

Wat kost het parkeren voor verenigingen?
Het tarief is 1 euro per 3 uur. Ofwel 0,33 euro per uur of 0,0056 per minuut.
Dit tarief is gebaseerd op de situatie van voor 1 mei, waarbij een vereniging maximaal 1500 parkeeracties van 3 uur kan kopen, tegen een tarief van 1 euro per parkeeractie.

Wanneer is er recht op restitutie?
Er is restitutie als de vergunninghouder de vergunning opzegt, of als de vergunning wordt ingetrokken. Het geldsaldo op de vergunning wordt dan teruggestort.

Voor hoeveel uur mag ik vanaf 1 mei parkeren?
Dat hangt ervan af. U mag in 2024 maximaal 1500 euro aan parkeeracties doen. Als u voor al voor 200 euro aan parkeeracties heeft verbruikt, dan kunt u voor de rest van dit jaar nog voor 1300 euro aan parkeertransacties doen.

Wat gebeurt er als er voor 1500 euro geparkeerd is?
Als er in een jaar voor 1500 euro geparkeerd is kun je de rest van het jaar geen gebruik meer maken van de vergunning.

Wat is het max. saldotegoed?
Het max. saldotegoed is het maximale geldbedrag dat op uw bezoekersaccount mag staan. Dit is vastgesteld op 500 euro. Hiermee voorkomen we dat er geld moet worden teruggeboekt.

Waarom is het max. saldotegoed 500 euro in de BezoekersApp?
Hiermee voorkomen we dat er verenigingen een te hoog saldo aanhouden en er geld moet worden teruggeboekt.

Wat gebeurt er aan het eind van het jaar?
We verwachten dat de vereniging ook in het volgende jaar van de vergunning gebruik wil maken én nog aan de voorwaarden voldoet. Saldotegoed blijft daarom staan in de vergunning en is het volgende jaar te gebruiken.
De vereniging moet wel aantonen dat de er nog aan de voorwaarden voor de vergunning wordt voldaan (anders wordt de vergunning ingetrokken).

Wat is het max. opwaardeerbedrag?
Het max. opwaardeerbedrag is het maximale bedrag dat een vereniging in totaal per jaar op de vergunning mag hebben gezet. Dit is vastgesteld op 1500 euro. Als een vereniging voor 1500 euro aan parkeertransacties heeft verbruikt, is het niet mogelijk om meer saldo op de vergunning toe te voegen.

Waar is de parkeervergunnig voor verenigingen geldig?
De vergunning is bedoeld om te parkeren in de buurt van de activiteiten van jouw vereniging. Je kunt de vergunning gebruiken in Noordwijk aan Zee in de gebieden Paars en Turquoise. Bekijk de stratenlijst van de betaald parkeren gebieden hier.
Zones die niet in het overzicht zijn opgenomen, zijn ook niet opgenomen in jouw BezoekersApp. Je mag met de parkeervergunning dusnietparkeren in het gebied Geel.

Ik ben vergeten af te melden, ben ik dan geld kwijt?
Ja. Het is belangrijk om iedere parkeeractie af te melden zodra het voertuig niet meer in de aangemelde zone geparkeerd staat. Anders loopt de parkeeractie door en betaal je daar dus voor. Om te voorkomen dat je je vergeet af te melden, kun je bij het aanmelden alvast een eindtijd instellen. Op de dag dat de parkeeractie aangemeld is, wordt deze automatisch afgemeld op het tijdstip dat het betaald parkeren op die dag eindigt. Je krijgt geen geld als je vergeten bent een parkeeractie af te melden.

Ik heb vragen over het gebruik van de vergunning.
Neem contact op met Parkeerservice Noordwijk. Zij kunnen je helpen met het gebruik van de vergunning en technische vragen.

Mijn vraag staat hier niet bij. Met wie kan ik contact opnemen?
Neem dan contact op met deParkeerservice P1in Noordwijk.

Prins Bernhardstraat 72
2202 LR Noordwijk
+31 71 36 20 102
parkeerservicenoordwijk@p1.nl

Parkeerservice Noordwijk, digitaal parkeerloket (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aracelis Kilback

Last Updated:

Views: 6458

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aracelis Kilback

Birthday: 1994-11-22

Address: Apt. 895 30151 Green Plain, Lake Mariela, RI 98141

Phone: +5992291857476

Job: Legal Officer

Hobby: LARPing, role-playing games, Slacklining, Reading, Inline skating, Brazilian jiu-jitsu, Dance

Introduction: My name is Aracelis Kilback, I am a nice, gentle, agreeable, joyous, attractive, combative, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.